Dział Informatyki

Usługa Office 365 (w tym pakiet ProPlus)

Począwszy od roku akademickiego 2014/2015, poczta studencka jest dostępna jako usługa Office 365.

Każdy student WUM otrzymuje konto i adres e-mail na okres trwania studiów. Po ich ukończeniu konto studenta jest blokowane. Login oraz adres e-mail studenta tworzony jest wg wzoru:

s0XXXXX@student.wum.edu.pl

Login i hasło do poczty są tożsame z loginem i hasłem studenta w Centralnym Systemie Autoryzacji. Z poczty można korzystać na dwa sposoby: przez przeglądarkę internetową i przez program pocztowy.

Dostęp do usługi Office 365 (z wyjątkiem poczty) otrzymali również pracownicy i doktoranci WUM. Logowanie jest w formacie:

imie.nazwisko@wum.onmicrosoft.com

 (w przypadku tej usługi, login należy podawać bez używania polskich znaków diakrytycznych).

 

Office 365 udostępnia:

  • skrzynkę pocztową Exchange On-line o pojemności 50GB wraz z kalendarzem,
  • komunikator Lync/Skype,
  • magazyn dokumentów OneDrive,
  • możliwość utworzenia własnej witryny Sharepoint,
  • możliwość tworzenia interaktywnych formularzy i ankiet (Microsoft Forms),
  • możliwość tworzenia zaawansowanych prezentacji przy pomocą Sway
  • możliwość tworzenia własnego portalu społecznościowego za pomocą usługi Yammer,
  • Microsoft Planner,
  • pełen pakiet najnowszego oprogramowania biurowego Microsoft Office 2016 (Office 365 ProPlus - dostępny od roku akademickiego 2016/2017).

 

Możliwe jest również skonfigurowanie konta w telefonie/tablecie poprzez ActiveSync.

Studencka poczta elektroniczna dostępna jest przez przeglądarkę pod adresem https://login365.wum.edu.pl lub bezpośrednio ze strony https://portal.office.com. Link do poczty elektronicznej studentów dostępny jest także na stronie głównej witryny WUM oraz w Portalu SSL-VPN.

Konfiguracja dla programów pocztowych innych niż Outlook:
POP3: outlook.office365.com (port: 995)
IMAP: outlook.office365.com (port: 993)
SMTP: smtp.office365.com (port: 587), włączone TLS

W przypadku Outlooka, należy dodać nowe konto "typu Exchange" - ustawienia zostaną rozpoznane automatycznie.