Dział Informatyki

Mimo włączonej bezprzewodowej karty sieciowej mój laptop z Windows XP nie widzi żadnych sieci WiFi. Próby odświeżenia listy sieci i klikanie „Napraw” nie pomagają. Pomocy!

Prosimy upewnić się, jakiego programu używają Państwo do zarządzania połączeniami z siecią bezprzewodową. Często na komputerach dodatkowo są preinstalowane programy typu Manager sieci, które przejmują zarządzanie siecią od systemowego narzędzia Windows. Wówczas charakterystyczna windowsowa ikonka na pasku zadań na dole ekranu (patrz ilustracja poniżej) jest co prawda nadal obecna, ale po kliknięciu reaguje tak, jakby w otoczeniu nie było żadnych sieci. W takiej sytuacji należy sprawdzić, czy na pasku zadań nie pokazuje się przypadkiem ikona innego programu odpowiedzialnego za zarządzanie połączeniami WiFi – na przykładzie poniżej jest to manager sieci firmy Dell – i jeśli tak, spróbować połączyć się z WiFi z jego pomocą (informacja o tym, za co odpowiedzialna jest dana ikonka w pasku zadań, pojawia się po najechaniu na nią myszką).
WiFi

Połączenie z WiFi bywa również blokowane przez używany program antywirusowy – w razie wątpliwości należy sprawdzić jego konfigurację.