Dział Informatyki

Jak zainstalować Nod`a na Viście (Windows Vista) 64-bitowej?

Należy pobrać odpowiednią wersję dla systemów 64-bitowych - jest już dostępna w Centrum Pobierania Oprogramowania.