Dział Informatyki

Udało mi się zainstalować Nod'a, ale w trakcie instalacji nie pojawiła się pozycja 14 instrukcji (wybierz opcję "Zezwól na udostępnienie")?

Punkt 14 dotyczy tylko wersji programu Eset dla komputerów przenośnych (instalowana jest dodatkowa zapora sieciowa i pytanie jest związane z jej konfiguracją).

Dziękujemy za pytanie - odpowiednio zmodyfikowaliśmy instrukcję (wcześniejszy zapis mógł wprowadzać w błąd).