Dział Informatyki

Wyjeżdżam na urlop, chcę ustawić automatyczną odpowiedź (autoresponder) powiadamiającą o mojej nieobecności. Jak to zrobić?

Autoresponder jest ustawiany przez administratorów sieci. Prosimy przesłać na adres it@wum.edu.pl  wniosek o włączenie autorespondera i treść komunikatu, jaki ma się wyświetlać. Standardowy tytuł autorespondera to Automatyczne powiadamianie o urlopie pracownika. Po powrocie z urlopu prosimy o przypomnienie e-mailem w sprawie wyłączenia autorespondera.

Zobacz: 
Autoresponder