Dział Informatyki

Otrzymałam dokument MS Word, który sama mogę odczytać, ale kiedy przesyłam go dalej, moi odbiorcy nie mogą. Co jest nie tak z plikiem?

Najprawdopodobniej jest to plik utworzony w najnowszej wersji MS Word (2007), dla której domyślnym formatem przy zapisywaniu jest nie .doc, ale .docx. Odczytanie takiego formatu jest niemożliwe dla osób nie posiadających specjalnych pakietów zgodności w MS Office. W takich sytuacjach najlepiej jest otworzyć plik (MS Office zainstalowany na uczelnianych komputerach odczytuje go bez problemu), wybrać Plik > Zapisz jako i zapisać dokument w starszej wersji MS Word, jako .doc.