Dział Informatyki

Jakie musi byc nowe hasło - ile znaków, litery czy cyfry?

Nowe hasło musi zawierać minimum 7 znaków (dowolnych) i nie może być powtórzeniem żadnego z poprzednich 20 haseł.