Dział Informatyki

Uczestniczę w kursie dla lekarzy odbywającym się w Centrum Dydaktycznym WUM. Czy mogę uzyskać dostęp do sieci WiFi?

Tak, pod warunkiem, że organizator kursu wcześniej zgłosi zapotrzebowanie na utworzenie kont dostępu dla uczestników u administratorów sieci.