Dział Informatyki

Wyniki i archiwum postępowań

Wrzesień 2017
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
08/09/2017 - 14:00
ATJ/ 2017/EL/6079

Dostawa systemu Audio-Wideo na potrzeby Kliniki Położnictwa i Perinatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Sierpień 2017
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
04/08/2017 - 16:00
ATJ/2017/EL/8661

Dostawa systemu Rejestracji Czasu Pracy, obejmującego 8 lokalizacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Lipiec 2017
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
19/07/2017 - 16:00
ATJ/2017/EL/7677

Przedłużenie wsparcia i aktualizacja posiadanego systemu do zdalnych głosowań Testico Vote

Maj 2017
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
15/05/2017 - 16:00
Jednoroczne wsparcie techniczne na urządzenia firmy Juniper zabezpieczające sieć WUM. Szczegółowy opis kontraktów w załącznikach
Luty 2017
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
21/02/2017 - 16:00
ATJ/2017/EL/1358

Przedłużenie supportu na oprogramowanie do wykonywania backupów, będące w posiadaniu Zamawiającego

Grudzień 2016
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
02/12/2016 - 16:00
ATJ/2016/EL/13784

Przedłużenie subskrypcji aktualizacji o 12 miesięcy na posiadane oprogramowanie VMware obsługujące środowisko maszyn wirtualnych wersji Enterprise Plus i Standard

Październik 2016
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
20/10/2016 - 15:00
2016_EL_11438

Usługa polegająca na wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi informatycznych do weryfikacji zgromadzonych danych Uczelni w związku z ankietą jednostki naukowej za lata 2013-2016 do parametryzacji i kategoryzacji jednostki przez MNiSW wraz ze wsparciem technicznym i mertorycznym niezbędnym do złożenia ankiety czteroletniej.

Wrzesień 2016
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
07/09/2016 (Cały dzień)
ATJ/2016/EL/7452

Świadczenie usługi szerokopasmowej transmisji danych dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez okres 24 miesięcy.

Czerwiec 2016
Termin składania ofert
Nr referencyjny
Przedmiot zamówienia
Wybór oferty
03/06/2016 - 16:00
ATJ/2016/EL/4413

Dostawa taśm LTO6 z etykietami (barcode)