Dział Informatyki

Zmiany w systemie Workflow od dnia 18 czerwca 2018 r.

w związku z Zarządzeniem nr 138/2018 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie określenia Listy Działów Kompetencyjnych, w systemie Workflow z dniem 18 czerwca zostaną wprowadzone zmiany zgodne z ww. zarządzeniem.

W związku z powyższym bardzo proszę zwrócić szczególną uwagę przy pracy z systemem Workflow (zarówno pracowników działów kompetencyjnych, jak i wnioskodawców) na wnioski złożone w systemie Workflow, ale nie zrealizowane przed dniem wprowadzenia ww. zmian w następujących przypadkach:

1) gdy wniosek został cofnięty do Wnioskodawcy należy koniecznie wybrać ponownie „Przedmiot i rodzaj zamówienia”  – w ten sposób „stary” wniosek zostanie przypisany do nowego wykazu Dostaw, Usług, Robót Budowlanych z ww. zarządzenia;

2) gdy wniosek jest na etapie działu kompetencyjnego, ale nie jest „widziany” w systemie Workflow przez pracowników właściwego działu kompetencyjnego (nie jest na liście wniosków skierowanych do danego działu kompetencyjnego) – w takim przypadku pracownicy działu kompetencyjnego muszą odznaczyć checkbox „Tylko wnioski skierowane do działu”, żeby zobaczyć pełną listę wniosków oczekujących na decyzję działów kompetencyjnych i wybrać z pełnej listy ten „nie widziany” wcześniej wniosek do dalszego procedowania.

Nowe wnioski złożone w systemie Workflow po dniu wprowadzenia zmian w systemie, jak i „stare” wnioski, które są na dalszym etapie jak „dział kompetencyjny” powinny być procedowane bez ww. niedogodności. Pytania dotyczące treści nw. pisma uprzejmie proszę kierować na adres e-mailowy workflow@wum.edu.pl .

W załączeniu pismo mgr Doroty Gawrońskiej-Wójcik Zastępcy Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczące wprowadzenia zmian w zakresie Działów Kompetencyjnych w systemie workflow z dniem 18 czerwca 2018 r.

Wdrożenie nowego firewalla

Szanowni Państwo,

od dnia 2 maja 2018 r. cały ruch sieciowy w WUM jest zarządzany, filtrowany i monitorowany przez klaster urządzeń PaloAlto 5220.

Z poprzedniego klastra urządzeń Juniper ISG2000 przeniesiona została konfiguracja zawierająca:

  • 90 interfejsów podzielonych na 30 stref,
  • 46 tras statycznych rutingu,
  • 9 połączeń VPN site-to-site
  • 640 polityk bezpieczeństwa
  • 155 polityk NAT
  • 85 polityk PBF
  • 2100 obiektów typu "adres" i 64 grupy

Czytaj całość »

Problemy z dostępem do internetu i połączeniami telefonicznymi w dniu 8 marca 2018

Szanowni Państwo,

dzisiejszej nocy doszło do awarii jednego z urządzeń w klastrze głównego firewalla. Mimo podjętych działań diagnostyczno-naprawczych, dopiero rano ok godziny 9:00 udało się ostatecznie zdiagnozować przyczynę problemu: uszkodzona pamięć w urządzeniu:

Juniper Networks ISG Series BootROM V1.1.0 (Checksum: 90554656)
Copyright (c) 1997-2005 Juniper Networks, Inc.

Total physical memory: 2048MB

    Test -

### SDRAM Addr Bus Test Error @0x00000000: 0xf0000000, should be 0x00000001 ###
(...)

### SDRAM Addr Bus Test Error @0x20000000: 0xf0000000, should be 0x20000000 ###
### SDRAM Addr Bus Test Error @0x40000000: 0x44b00ff0, should be 0x40000000 ###

Fail

    Initialization................ Done

free_packet_list = ffffffff

### no free packet buffer, port 0 init rmd failed ###

Urządzenie zostało zgłoszone do naprawy.

Niezależnie od powyższego zdarzenia, doszło do awarii przychodzących połączeń telefonicznych na numery zaczynające się od 22 57-20-xxx. Z informacji uzyskanych od operatora telefonicznego, firmy Flexcom, wynika, że u operatora doszło do awarii, obejmującej zasięgiem całą Polskę. Firma Flexcom zapewnia, że dziś awaria zostanie usunięta, niestety nie jest w stanie podać konkretnego terminu usunięcia awarii.