Dział Informatyki

Wirtualny Dziekanat i Centralna Baza Studentów

Centralna Baza Studentów to jednolity system informatyczny, prowadzony przez dziekanaty właściwych wydziałów, służący wspomaganiu obsługi administracyjnej studentów i toku studiów.

Jego część stanowi aplikacja Wirtualny Dziekanat, gdzie studenci mogą sprawdzić swoje oceny, a także samodzielnie edytować swoje dane kontaktowe i wpisywać osiągnięcia. Informacje wprowadzone przez studentów w Wirtualnym Dziekanacie automatycznie pojawiają się w systemie dziekanatowym i suplementach do dyplomu.

Wirtualny Dziekanat jest dostępny przez Portal SSL-VPN.