Dział Informatyki

Przerwa w działaniu sieci komputerowej w dniach 1 i 7 lipca 2008 - Kampus Banacha i Krakowskie Przedmieście

Uprzejmie informujemy, że Dział Informatyki otrzymał poniższą informację od Działu Sieciowego ICM UW - dostawcy Internetu m.in. dla Kampusu Banacha, Krakowskiego Przedmieścia 26/28, Karowej.

"W dniach 01.07.2008 oraz 07.07.2008, w godzinach 22:00-3:00 odbędą się prace modernizacyjne przy urządzeniach sieciowych w węzłach na Krakowskim Przedmieściu oraz na wydziale Geologii przy Żwirki i Wigury 93. W trakcie prac planowane są kilkuminutowe przerwy w dostępie do sieci …”.

W tym czasie w całym Kampusie Banacha oraz w budynku WUM na terenie UW mogą wystąpić problemy z dostępem do Internetu. Dla jednostek WUM w pozostałych lokalizacjach mogą wystąpić problemy w tym czasie z korzystania z dostępu witryny rekrutacji, do medycznych baz danych poprzez portal SSL-VPN (https://ssl.wum.edu.pl), z systemu Workflow do składania elektronicznych wniosków, Controllingu Finansowego oraz poczty z serwerów pocztowych amwaw.edu.pl i wum.edu.pl (am.edu.pl).