Dział Informatyki

Przerwa w dostępie do internetu we wtorek 8.04.2008

Uprzejmie informujemy, że Dział Informatyki otrzymał poniższą informację od Działu Sieciowego ICM UW - dostawcy Internetu m.in. dla Kampusu Banacha, Krakowskiego Przedmieścia 26/28, Karowej.

"Dział Sieciowy ICM uprzejmie informuje, że w dniu 8 kwietnia 2008 r. w godzinach 22:00 - 03:00 prowadzone będą prace w szkielecie sieci UW/ICM.
Prace spowodują długotrwałe przerwy w łączności dla jednostek przyłączonych bezpośrednio do węzła sieci szkieletowej na wydziale
Matematyki Informatyki i Mechaniki UW, są to następujące budynki:
- Akademia Medyczna (Ochota)
- ...."

W tym czasie w całym Kampusie Banacha oraz w budynku WUM na terenie UW mogą wystąpić problemy z dostępem do Internetu. Dla jednostek WUM w pozostałych lokalizacjach mogą wystąpić problemy w tym czasie z korzystania z dostępu do medycznych baz danych poprzez Portal SSL-VPN (https://ssl.wum.edu.pl), z systemu Workflow do składania elektronicznych wniosków, Controllingu Finansowego oraz poczty z serwerów pocztowych amwaw.edu.pl i wum.edu.pl (am.edu.pl).