Dział Informatyki

SAS

WUM odnowił roczną umowę licencyjną na oprogramowanie firmy SAS Institute Inc. System SAS jest powszechnie wykorzystywany w badaniach naukowych w wielu dyscyplinach naukowych wyznaczając w nich standardy analityczne.
Zgodnie z obowiązującą obecnie licencją, Uczelnia ma prawo do nieodpłatnego udostępniania ww. oprogramowania dla wykładowców oraz pracowników naukowych i studentów uczelni, w ramach „Programu Akademickiego SAS”.

Szczegółowych informacji na temat dostępności oprogramowania SAS oraz warunków jego użytkowania udziela Dział Informatyki, pokój nr 217 Centrum Dydaktyczne WUM, ul. Trojdena 2a.