Dział Informatyki

Dostęp do internetu

WUM z uwagi na wiele lokalizacji jego jednostek na terenie miasta oraz poza nim, wykorzystuje wiele łączy internetowych zapewniających dostęp do Internetu: Kampus Banacha, Kampus Lindleya, Krakowskie Przedmieście, Kondratowicza, Stępińska, Wolska, Ciołka, Miodowa, Karolkowa, Batalionu Pięść, Karowa, Litewska\Działdowska, Solec, Nowy Zjazd, Konstancin, Żwirki i Wigury 101. Pieczę nad prawidłowym działaniem tych łącz, ich prawidłową i wydajną konfiguracją oraz zapewnieniem bezpieczeństwa sprawuje Dział Informatyki.

W ostatnim roku pracownicy Działu Informatyki dokonali wymiany urządzeń (firewalle) zapewniające bezpieczeństwo i prawidłowe działanie łączy, na zaliczane do najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych na świecie firmy Juniper Networks z centralnym zarządzaniem i zapisem połączeń. O wysokim poziomie zabezpieczeń tych urządzeń może świadczyć fakt, że Dział Informatyki WUM musiał przedłożyć opis i lokalizację tych urządzeń do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ochronie i skanowaniu antywirusowemu podlega nie tylko poczta elektroniczna, ale również ruch webowy. Każda strona internetowa otwierana z komputera na terenie Kampusu Banacha, Kampusu Lindleya oraz w jednostkach zlokalizowanych na Krakowskim Przedmieściu, jest poddawana inspekcji pod kątem wirusów. Docelowo podobne zabezpieczenia będą wprowadzone we wszystkich lokalizacjach WUM.

Obecnie trwają negocjacje i badanie możliwości technicznych w określonych lokalizacjach WUM z dostawcami Internetu mające na celu zwiększenie przepustowości łącz (również w domach studenckich WUM) do 8Mbit/s. Planowany termin rozszerzenia łącz: maj 2008.