Dział Informatyki

Adres e-mail do zgłaszania uwag dot. zawartości witryny centralnej WUM

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich aktualizacji lub zauważonych nieścisłości w zawartości witryny centralnej WUM (www.wum.edu.pl) bezpośrednio na dedykowany adres e-mail: webmaster@wum.edu.pl