Dział Informatyki

Informator IT dla studentów 2011/2012

Jak co roku, Dział Informatyki i Oficyna Wydawnicza WUM przygotowały Informator IT dla studentów rozpoczynających naukę na naszej Uczelni. Informator w przyjaznej formie prezentuje zasoby informatyczne WUM i zawiera skrócone instrukcje korzystania z takich narzędzi, jak System Centralnego Wydruku czy Portal SSL-VPN.

Książeczka jest dystrybuowana przez dziekanaty razem z Elektronicznymi Legitymacjami Studenckimi, a dodatkowo wystawiona do pobrania w pokojach 217 (Serwis) i 235 (Administratorzy) Działu Informatyki na I piętrze Centrum Dydaktycznego. Dostępna jest również w formacie PDF w zakładce Instrukcje i dokumenty.