Dział Informatyki

Autonomiczna witryna I Wydziału Lekarskiego

Dział Informatyki WUM we współpracy z I Wydziałem Lekarskim zrealizował autonomiczną witrynę internetową I WL, dostępną pod adresem www.1wl.wum.edu.pl. Witryna będzie redagowana przez Dziekanat I WL.

Witryna składa się z dwóch sekcji: głównej – zawierającej ogólne informacje o Wydziale i jego ofercie edukacyjnej – oraz bloków z informacjami dla studentów. Jest wyposażona w podręczne linki do potrzebnych studentom narzędzi WUM, takich jak poczta elektroniczna czy bramka do Intranetu (SSL-VPN). Zawiera także linki do typowo studenckich portali i stron, m.in. serwisu Samorządu Studentów i witryny Biura Karier.