Dział Informatyki

Zmiany w systemie Workflow od dnia 18 czerwca 2018 r.

w związku z Zarządzeniem nr 138/2018 Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie określenia Listy Działów Kompetencyjnych, w systemie Workflow z dniem 18 czerwca zostaną wprowadzone zmiany zgodne z ww. zarządzeniem.

W związku z powyższym bardzo proszę zwrócić szczególną uwagę przy pracy z systemem Workflow (zarówno pracowników działów kompetencyjnych, jak i wnioskodawców) na wnioski złożone w systemie Workflow, ale nie zrealizowane przed dniem wprowadzenia ww. zmian w następujących przypadkach:

1) gdy wniosek został cofnięty do Wnioskodawcy należy koniecznie wybrać ponownie „Przedmiot i rodzaj zamówienia”  – w ten sposób „stary” wniosek zostanie przypisany do nowego wykazu Dostaw, Usług, Robót Budowlanych z ww. zarządzenia;

2) gdy wniosek jest na etapie działu kompetencyjnego, ale nie jest „widziany” w systemie Workflow przez pracowników właściwego działu kompetencyjnego (nie jest na liście wniosków skierowanych do danego działu kompetencyjnego) – w takim przypadku pracownicy działu kompetencyjnego muszą odznaczyć checkbox „Tylko wnioski skierowane do działu”, żeby zobaczyć pełną listę wniosków oczekujących na decyzję działów kompetencyjnych i wybrać z pełnej listy ten „nie widziany” wcześniej wniosek do dalszego procedowania.

Nowe wnioski złożone w systemie Workflow po dniu wprowadzenia zmian w systemie, jak i „stare” wnioski, które są na dalszym etapie jak „dział kompetencyjny” powinny być procedowane bez ww. niedogodności. Pytania dotyczące treści nw. pisma uprzejmie proszę kierować na adres e-mailowy workflow@wum.edu.pl .

W załączeniu pismo mgr Doroty Gawrońskiej-Wójcik Zastępcy Kanclerza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczące wprowadzenia zmian w zakresie Działów Kompetencyjnych w systemie workflow z dniem 18 czerwca 2018 r.