Dział Informatyki

Porozumienie o współpracy pomiędzy WUM a Microsoft

23 czerwca 2016 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny zawarł Porozumienie o współpracy z firmą Microsoft Sp. z o.o. W imieniu Uczelni podpis złożył JM Rektor - prof. Marek Krawczyk, z ramienia Microsoft – Pan Ronald Binkofski, Dyrektor Generalny firmy. W spotkaniu, ze strony Uczelni wzięła udział Pani Kanclerz - mgr Małgorzata Rejnik.

Obecnie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wykorzystywane są technologie Microsoft na kilku płaszczyznach:

- aplikacjach wspierających studentów i pracowników Uczelni w pracach biurowych i komunikacji  

(dotyczy to przede wszystkim pakietu biurowego MS Office oraz poczty w usłudze Office 365 dla studentów)

- systemach operacyjnych dedykowanych dla serwerów takich jak: Active Directory, Exchange, SQL, SharePoint i komputerów osobistych 

- narzędziach programistycznych do tworzenia własnych aplikacji uczelnianych.

Szersze wykorzystanie technologii Microsoft w ocenie WUM umożliwi i ułatwi pełny dostęp dla studentów i nauczycieli akademickich do informacji (np. poprzez możliwość tworzenia witryn, na których można zamieszczać materiały dydaktyczne). Obecnie wydaje się, że Office 365 to Technologia dostosowana do potrzeb Uczelni, dająca dostęp do aplikacji z każdego miejsca na świecie, tak z urządzeń stacjonarnych, jak i mobilnych. 

Uczelnia dotychczas nie wykorzystywała szeroko usług chmurowych, jedyną aplikacją jest poczta dla studentów w usłudze Office 365. Jednakże dynamiczny rozwój wiedzy, w tym jej zasobów, wymaga coraz nowszych narzędzi informatycznych w jej kreowaniu, dotyczy to zarówno aspektów tak powszechnie stosowanego kształcenia na odległość, jak i wspomagania badań naukowych, np. platformy do wymiany informacji i zarządzania wiedzą. 

Stworzenie dostępu do usług chmurowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zapewne przyczyni się do zwiększenie efektywności pracy i nauki, pozwoli na wymianę własnych doświadczeń oraz umożliwi ich realizacjię w wirtualnej społeczności. Usługi chmurowe dadzą Uczelni możliwość zapewnienia najwyższej jakości produktów oraz usług dostarczanych pracownikom i studentom, a zarazem pozwolą nam w znaczący sposób obniżyć koszty zakupu oprogramowania.   

Warszawski Uniwersytet Medyczny to Uczelnia o ugruntowanym wizerunku w przestrzeni zarówno naukowej, jak i dydaktycznej. 

W ramach stworzenia atrakcyjnej formy udostępniania informacji, doskonalenia jakości dydaktyki, a także podkreślenia nowoczesnego wizerunku Uczelni, WUM postanawia wdrażać technologie Microsoft jako jeden z kierunków strategicznych rozwoju informatycznego Uczelni.