Dział Informatyki

Planowana wymiana systemu SSWiN w budynku Oficyny Wydawniczej

W dniach 31.03-04.04.2014 planowana jest wymiana systemu sygnalizacji włamania i napadu.
Nowy system będzie oparty na technologii firmy SATEL. Dodatkową funkcją systemu, będzie możliwość
zdalnego połączenia za pomocą sieci Ethernet, pozwoli to na błyskawiczny przegląd zdarzeń, oraz naprawę ewentualnych usterek.

Planowana wymiana systemu SSWiN w budynku Oficyny Wydawniczej