Dział Informatyki

Licencja na oprogramowanie Statistica przedłużona do 15.01.2016

Dział Informatyki informuje, że została przedłużona licencja na oprogramowanie Statistica. Nowa licencja ma ważność do 15 stycznia 2016.

Aby uzyskać nowe kody licencyjne, należy zalogować się do Portalu SSL-VPN (https://ssl.wum.edu.pl), wybrać zakładkę Centrum Pobierania Oprogramowania następnie wybrać zakładkę „STATISTICA” i wypełnić formularz. Po wypełnieniu formularza użytkownik otrzyma e-mailem (w przypadku studentów na adres w domenie student.wum.edu.pl) kody instalacyjne. Dostępny stanie się też kod przedłużający, który należy użyć do 15 lutego 2015 r – po tym czasie konieczna jest ponowna instalacja oprogramowania.

Oprogramowanie Statistica 12.5 dostępne jest w wersji polskiej i angielskiej. Dostępne są 2 dodatki: Zestaw Medyczny i Profile Uwalniania.

UWAGA w związku ze zmianą sposobu licencjonowania programu Statistica przez firmę Statsoft podczas wypełniania formularza licencyjnego w czasie instalacji należy podać swój adres e-mail z domeny wum.edu.pl lub student.wum.edu.pl, na który przyjdzie wiadomość z linkiem koniecznym do zainstalowania oprogramowania. Podanie adresu spoza podanych domen uniemożliwi dokończenie instalacji. Dokładna instrukcja instalacji znajduje się na stronie pobierania oprogramowania.

Pracowników WUM, którzy nie posiadają kont pocztowych w domenie wum.edu.pl, prosimy o przesłanie wniosku o założenie konta pocztowego na adres: adresy@wum.edu.pl