Dział Informatyki

Decyzja Microsoft o zdezaktywowaniu pobranych licencji Office365 ProPlus

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Microsoft omyłkowo udostępnił studentom WUM możliwość pobierania pakietu Office365 Pro Plus - za korzystanie z którego, Microsoft standardowo pobiera opłatę od każdego użytkownika za kolejne miesiące korzystania.

Decyzją przedstawicieli Microsoft, licencje Office365 Pro Plus pobrane przez studentów WUM zostały zdezaktywowane.

Niestey, do dzisiaj Warszawski Uniwersytet Medyczny nie otrzymał od Microsoftu odpowiedzi, w jaki sposób mogło dojść do udostępnienia przez Microsoft płatnych licencji pakietu Office365 Pro Plus.