Dział Informatyki

Pracownicy działu

Legenda oznaczeń: CBI - Centrum Biblioteczno-Informacyjne, CA - Collegium Anatomicum

Kierownik Działu

Robert Pawlak, CBI pok. 332
robert.pawlak@wum.edu.pl

Zastępca Kierownika

Radosław Plewiński, CBI pok. 331
radoslaw.plewinski@wum.edu.pl

Administracja

Klaudia Cholińska, CBI pok.334
klaudia.cholinska@wum.edu.pl

 

SERWIS - Sekcja Wsparcia Użytkowników        

Kierownik Sekcji
Piotr Markiewicz, CBI pok. 330
piotr.markiewicz@wum.edu.pl

Maciej Kaszo-Zgierski, CBI pok.337
maciej.kaszo-zgierski@wum.edu.pl

Łukasz Szarewicz, CBI pok.337 
lukasz.szarewicz@wum.edu.pl

Robert Przeorski, CBI pok.337 
robert.przeorski@wum.edu.pl

Artur Berent, CBI pok.337 
artur.berent@wum.edu.pl

Maciej Błoński, CBI pok. 337
maciej.blonski@wum.edu.pl

Przemysław Woźniak, CA
przemyslaw.wozniak@wum.edu.pl

Roman Mosoryn, CA
roman.mosoryn@wum.edu.pl

 

ADMINISTRATORZY - Sekcja Utrzymania Infrastruktury Informatycznej        

Kierownik Sekcji
Marcin Rożek, CBI pok. 330
marcin.rozek@wum.edu.pl

Michał Buczyński, CBI pok. 344
michal.buczynski@wum.edu.pl

Jarosław Działa, CBI pok. 344
jaroslaw.dziala@wum.edu.pl

Konrad Jędrzycki, CBI pok. 333
konrad.jedrzycki@wum.edu.pl

Łukasz Szlachetka, CBI pok. 344
lukasz.szlachetka@wum.edu.pl

Marek Magdziak, CA
marek.magdziak@wum.edu.pl

 

PROGRAMIŚCI - Sekcja Rozwoju Systemów Informatycznych

Piotr Lewandowski, CBI pok. 338A
piotr.lewandowski@wum.edu.pl

Bogusław Staszczyk, CBI pok. 338A
boguslaw.staszczyk@wum.edu.pl

Waldemar Sztulpa, CBI pok. 338A
waldemar.sztulpa@wum.edu.pl

Marta Kościńska, CBI pok. 334
marta.koscinska@wum.edu.pl

Katarzyna Żmigrodzka, CBI
katarzyna.zmigrodzka@wum.edu.pl
 

INSTALATORZY - Sekcja Instalacji Niskoprądowych

p.o. Kierownika Sekcji

Marcin Szarewicz, CBI pok. 329A
marcin.szarewicz@wum.edu.pl

Mirosław Pawlak, CBI pok. 329
miroslaw.pawlak@wum.edu.pl

Emil Kucharski, CBI pok. 332
emil.kucharski@wum.edu.pl

Konrad Smoliński, CBI pok. 332
konrad.smolinski@wum.edu.pl

Grzegorz Chojnacki, CBI pok. 332
grzegorz.chojnacki@wum.edu.pl

Marcin Nasiłowski, CBI pok. 332
marcin.nasilowski@wum.edu.pl