Dział Informatyki

Jak odinstalować program antywirusowy Kaspersky

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
  1. Zakończ program (kliknij prawym przyciskiem myszki na ikonce programu widocznej w pasku Start ikona Kaspersky i z menu, które się otworzy, wybierz Exit (Zakończ). UWAGA jeśli w tym momencie korzysta się z internetu, pojawi się komunikat z ostrzeżeniem, że połączenia zostaną utracone. Kliknij OK, by kontynuować. Połączenia zostaną przerwane, ale potem zostaną automatycznie przywrócone

  1. Kliknij Start > Control Panel > Add or Remove Programs > Kaspersky Anti-Virus 6.0 > Change/Remove (w polskiej wersji Windows: Start > Panel sterowania > Dodaj lub usuń programy > Kaspersky Anti-Virus 6.0 > Zmień/Usuń). Otworzy się automatyczny kreator programu.

  1. Spośród opcji wybierz Remove (Usuń)

  1. Kliknij Complete uninstall (Kompletna dezinstalacja)

  1. Potwierdź przyciskiem Remove. Rozpocznie się usuwanie plików programu. UWAGA jeśli w czasie usuwania plików były otwarte okna przeglądarki, może pojawić się komunikat z propozycją zamknięcia sesji. Zamknij przeglądarkę i kliknij Retry (Spróbuj ponownie)

 1. Kiedy pojawi się komunikat o pomyślnej dezinstalacji programu, należy zrestartować komputer, aby zachować zmiany w konfiguracji